Julehjælp 2016

Børnenes Kontor Randers yder igen i år julehjælp til børnefamilier, som ikke har de fornødne økonomiske rammer til at arrangere en god jul for deres børn.

Ansøgningsskemaet afleveres i postkassen, sendes som alm. post, eller på mail julehjaelp@boerneneskontorranders.dk så vi har modtaget ansøgningen samt løndokumentation senest den 1. december 2016 kl. 12.00. Efter denne dato vil din ansøgning blive afvist.

Svar på ansøgningen vil blive fremsendt senest den 12. december 2016.

Ansøgningsskema – Julehjælp 2016 (ansøgningsfrist er overskredet)

ALLE ANSØGNINGER SKAL VEDLÆGGES KOPI AF SENESTE 3 MÅNEDERS LØNSEDLER.
I MODSAT FALD VIL ANSØGNINGEN IKKE BLIVE BEHANDLET.

julemand