Om Børnenes Kontor Randers

Børnenes Kontor Randers er et lokalt kontor under Landsforeningen Børnenes Kontorer. Vores lokalafdeling blev stiftet 15. maj 1942. Formålet var at yde hjælp til børn af fattige familier. Hjælpen var meget håndgribelig og af den gamle protokol fremgår det, at der var tale om tøjhjælp og uddeling af træsko, og på et tidspunkt også børnesenge.

I 1945 blev det vedtaget at afholde feriekoloni for trængende børn. Den første koloni blev etableret ved Fjellerup Strand. Siden blev der afholdt feriekolonier i Udbyhøj og Grenå, men de seneste år kun i feriekolonien Valhal ved Grenå Strand. Valhal afvikledes i 1979 efter henvendelse fra brandmyndighederne i Grenå.

I dag er formålet stadig at yde økonomisk støtte til børn i familier med få ressourcer.

Hvor det hele startede
Ideen bag Børnenes kontor stammer helt tilbage fra 1898, hvor journalist A. C. Meyer gennem sit arbejde på dagbladet Socialdemokraten, uddelte smådonationer, fra private og erhvervsdrivende til fattige københavnske børnefamilier. Donationer der kunne komme i forbindelse med artikler om datidens fattigdom.

A. C. Meyer var også flittig til at hjælpe med private donationer og da den sociale nød var blevet stor, fandt han det nødvendigt at starte organisationen; Børnenes Kontor. Organisationen fik en stor donation af trikotagefabrikant Henriques på dengang 500 kr., hvilket gjorde at de kunne starte i egne lokaler.

Dengang blev donationerne og hjælpepakkerne givet som madpakker til jul og tøjhjælp til konfirmation. Det er også udgangspunktet for den hjælp de yder i dag.

Foreningen
Børnenes Kontor er en paraply organisation, som udgår fra landsforeningen i København K. De lokalkontorerne der ellers ligger i Danmark blev stiftet i 1950, de er beliggende i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Horsens, København, Odense,  Randers og Roskilde.

Lokalkontorerne fastlægger suverænt arbejdsindsatsen i lokalområderne og hvis der gøres noget landsdækkende, er det landsforeningen som står for dette. Selvom lokalkontorerne selv må bestemme kan de dog blive ekskluderet, dette kan vedtages på et bestyrelsesmøde hvis det pågældende kontor skønnes at modarbejde landsforeningens interesser.

I Randers er bestyrelsen på 6 medlemmer som alle arbejder frivilligt, de mødes afhængig af nødvendigheden og minimum 2 gange årligt.