Sponsoraftale med Langå Sparekasse

Børnenes Kontor Randers har indgået en sponsoraftale med Langå Sparekasse, som vil bidrage med kr. 5.000 årligt. Støtten fra Langå Sparekasse vil gå til økonomisk støtte til børn i familier med få ressourcer. Vi takker mange gange for støtten.

Børnenes Kontor Randers yder hjælp til økonomisk dårligt stillede børn bosiddende i Randers Kommune. Vores målgruppe er børn, som forældrene er forpligtigede til at forsørge (0-18 år), men ansøgerfeltet begrænser sig dog oftest til skolesøgende børn i alderen 6 -15 år. Tildelingskriterierne baseres på oplyst årlig familieindkomst, samt antallet af børn under 18 år.