Julehjælp 2018

Børnenes Kontor Randers har igen i år ydet julehjælp til børnefamilier, som ikke har de fornødne økonomiske rammer til at arrangere en god jul for deres børn.

Vi havde ansøgningsfrist den 26. november 2018, og ansøgninger efter denne dato vil derfor blive afvist. Børnenes Kontor Randers har modtaget 117 ansøgninger i forbindelse med julehjælpen 2018.

Svar på ansøgningen vil blive fremsendt i starten af december måned.

ALLE ANSØGNINGER SKULLE VEDLÆGGES ÅRSOPGØRELSE FOR 2017.
Ansøgere der ikke har indsendt årsopgørelse for 2017, vil derfor ikke komme i betragtning.

 

julemand