Mange tak Poul Anker

Formand Kirsten Vandbæk var lige forbi med en hilsen til Poul Anker Jensen, og takkede for hans indsats for Børnenes Kontor Randers

Poul Anker Jensen har besluttet at udtræde af bestyrelsen for Børnenes Kontor Randers efter 15 år som bestyrelsesmedlem.

Gennem disse 15 år er bestyrelsesarbejdet vokset i omfang fra foruden den administrative del udelukkende at være bevilling af feriestipendier til sommerferieaktiviteter til nu også at omfatte kontingentstøtte til fællesskabsfremmende fritidsaktiviteter samt uddeling af julehjælp.

At afvikle uddeling af julehjælp er en stor opgave, som ikke kan løses af bestyrelsesmedlemmerne alene. Det kræver en del andre frivillige. Det ved Poul Anker og gennem flere år er Børnenes Kontor blevet hjulpet af både Poul Ankers kone, svigersøn og barnebarn. Tusind tak for det!

Og tusind tak til Poul Anker for den store indsats for Børnenes Kontor og tak for mange års godt samarbejde.

Kirsten Vandbæk
Formand for Børnenes Kontor Randers