Sponsoraftale med Langå Sparekasse

By | 11. april 2017

Børnenes Kontor Randers har indgået en sponsoraftale med Langå Sparekasse, som vil bidrage med kr. 5.000 årligt. Støtten fra Langå Sparekasse vil gå til økonomisk støtte til børn i familier med få ressourcer. Vi takker mange gange for støtten.

Børnenes Kontor Randers yder hjælp til økonomisk dårligt stillede børn bosiddende i Randers Kommune. Vores målgruppe er børn, som forældrene er forpligtigede til at forsørge (0-18 år), men ansøgerfeltet begrænser sig dog oftest til skolesøgende børn i alderen 6 -15 år. Tildelingskriterierne baseres på oplyst årlig familieindkomst, samt antallet af børn under 18 år.