Hvordan støtter vi

Børnenes Kontor Randers yder hjælp til økonomisk dårligt stillede børn bosiddende i Randers Kommune. Vores målgruppe er børn, som forældrene er forpligtigede til at forsørge (0-18 år), men ansøgerfeltet begrænser sig dog oftest til skolesøgende børn i alderen 6 -15 år. Tildelingskriterierne baseres på oplyst årlig familieindkomst, samt antallet af børn under 18 år.

Der kan søges om:

  • Feriestipendie til børn, hvis familie ikke har de økonomiske muligheder for at give deres børn ferieoplevelser.
  • Kontingentstøtte for børn, hvis familie ikke har råd til, at lade deres børn deltage i en fritidsaktivitet (f.eks. sportsforeninger og spejderforeninger).
  • Julehjælp til børnefamilier, som er pressede på økonomien, og derfor har brug for en hjælpende hånd til at familien kan afholde en god jul.

Uddelinger i årene 2015-2022

År Feriestipendium Kontingentsstøtte Julehjælp TOTAL
2015 50.694,00 28.000,00 78.694,00
2016 42.758,00 13.857,00 41.000,60 97.615,60
2017 33.802,00 23.130,00 35.582,74 92.514,74
2018 36.506,00 20.775,00 81.241,48 138.522,48
2019 42.929,00 25.931,00 81.099,30 149.959,30
2020 22.374,00 20.349,48 91.400,00 134.123,48
2021 27.707,00 38.270,00 62.281,85 128.258,85
2022 33.559,00 32.966,36 123.673,21 190.198,57