Julehjælp 2017

Børnenes Kontor Randers yder igen i år julehjælp til børnefamilier, som ikke har de fornødne økonomiske rammer til at arrangere en god jul for deres børn.

Ansøgningsskemaet skal sendes på mail julehjaelp@boerneneskontorranders.dk så vi har modtaget ansøgningen samt løndokumentation senest den 23. november 2017. Efter denne dato vil din ansøgning blive afvist.

Svar på ansøgningen vil blive fremsendt senest den 1. december 2017.

Ansøgningsskema – Julehjælp 2017 (ansøgningsfrist er overskredet)

ALLE ANSØGNINGER SKAL VEDLÆGGES KOPI AF SENESTE 3 MÅNEDERS LØNSEDLER.
I MODSAT FALD VIL ANSØGNINGEN IKKE BLIVE BEHANDLET.

julemand